Rozvojové a motivačné poradenstvo

Liečivá sila prijatia

Čo odmietaš, to pretrváva, hovorí anglické “What you resist, will persist.” Je to naozaj tak?
Stalo sa vám už niekedy v živote, že ste bojovali, nesúhlasili, odmietali niekoho/niečo a cítili ste sa v tom veľmi nepríjemne, vyčerpane, frustrovane či priam nahnevane? Potom ste však situáciu prijali a nastala úľava? Úplne jednoduchým príkladom je dopravná zápcha, ak každé ráno hodinu trčíte v zápche a celý čas len nadávate, ubližujete iba sebe. Ak by ste však prijali, že tam trčať budete, lebo to neviete zmeniť (ak nechcete vyraziť z domu o 4 ráno) a napríklad počúvali hudbu, podcasty a urobili si to príjemné, možno by ste si nakoniec ranné zápchy obľúbili, bol by to váš relaxačný čas osamote. Naše životy sú plné takýchto neutrálnych situácií (napr. umývanie riadov, upratovanie, dopravná zápcha), ktoré sú nám príjemné alebo nepríjemné v závislosti od toho, aký postoj k nim zaujmeme. Buď proti nim bojujeme a vysilujeme sa frustráciou, hnevom alebo ich akceptujeme, prijmeme a vtedy ich môžeme meniť. Presne tak! Zmierenie sa so situáciou neznamená nečinnosť, neznamená to ani, že sa nám aktuálny stav páči alebo, že je nám príjemný, znamená to však nabrať silu, nadýchnuť sa a dať priestor úľave, ktorá nám môže pomôcť ukázať riešenie.

Akceptácia sa však nemusí viazať len na neutrálne bežné životné situácie, ale dokáže nám pomôcť aj keď čelíme náročnejším životným výzvam. Aktuálny stav na celom svete, a teda pandémia a pobyt v karanténe, strach o zdravie, môže byť pre mnohých z nás ťažšou výzvou. A možno je to práve dobrá príležitosť ako praktizovať akceptáciu a prijatie. Psychoterapeutka, Megan Bruneau, napísala o 5 veciach, ktoré by ste o prijatí mali vedieť. Nám sa jej článok veľmi páči a preto vám tieto body prinášame nižšie:

1. Prijatie neznamená, že sa nám daná okolnosť páči, že ju chceme, že sme si ju vybrali alebo, že ju podporujeme. Ak hovoríme, prijmite to, nehovoríme obľúbte si to. No bojovaním a odmietaním, si vytvárate len viac vlastného utrpenia. Prijatie neznamená, že máte rád svoje úzkosti, ani že vás má zrazu tešiť vaša bolesť, znamená skôr, že ste sa rozhodli v danom momente akceptovať sa taký/á aký/á ste. Že netlačíte na to aby sa veci zmenili práve v tomto momente, že si povoľujete cítiť čo cítite, bez toho aby ste sa za to vinili, či hanbili. Bolesť môže byť stále prítomná, no prijatie môže pomôcť znížiť utrpenie.
2. Akceptovanie je aktívny proces, ktorý musí byť neustále opakovaný a vedome praktizovaný. Nie je bežné, že sa jedného dňa rozhodnem niečo akceptovať a už nikdy viac na to nepomyslíme, už nás to nebude trápiť. Prijatie si väčšinu času, aspoň spočiatku, vyžaduje úsilie. Občas to môže byť frustrujúce, no zakaždým, keď praktizujete prijatie, vytvárate a posilňujete nervové dráhy v mozgu, čo uľahčuje budúcnosť. Postupne si “vyšliapete cestičku”. Je prirodzené sem tam kolísať medzi pocitmi prijatia a pocitmi odporu. Vytvorte priestor pre spektrum skúseností.
3. Prijatie neznamená, že veci sa nemôžu zmeniť. Akceptovať neznamená vzdať sa, stať sa apatickym ani pasívnym. Napríklad môžete akceptovať aktuálny stav vášej “fyzičky” a napriek tomu ju zmeniť.
4. Akceptovať neznamená, že stav je nemenný, a že to tak bude navždy. Pokúste sa zamerať svoje prijatie na súčasnosť, spolu s otvoreným a realistickým pohľadom do budúcnosti.
5. Prijatie je jednoducho využiteľné vo všetkých sférach nášho života. Môžete ho uplatniť vo vzťahu k vašim súčasným zážitkom alebo realite, presvedčeniam alebo myšlienkam iných, svojmu vzhľadu, emóciám, zdraviu, minulosti, myšlienkam alebo iným ľuďom.To opäť neznamená, že nevyhnutne súhlasíte s tým, čo prijímate, ale skôr to, že uznávate, že nemôžete zmeniť súčasný stav tohto presného okamihu.

“Bože, daj mi silu, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahu zmeniť veci, ktoré môžem, a múdrosť spoznať rozdiel medzi nimi.”
Ako prijatie v minulosti prospelo vášmu životu? Viete si predstaviť ho praktizovať v súvislosti s aktuálnu celosvetovou situáciu? Dajte nám vedieť v komentároch pod príspevkom.

Modlitba za vyrovnanosť (z roku 1933), Reinhold Niebuhr

Praktizovanie akceptácie pomáha tiež upokojiť a znížiť úzkosť. Ak máte chuť, skúste si dnes pár krát zopakovať tento krátky úryvok z Modlitby za vyrovnanosť (z roku 1933), od amerického teológa Reinholda Niebuhra: “Bože, daj mi silu, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahu zmeniť veci, ktoré môžem, a múdrosť spoznať rozdiel medzi nimi.” Ako prijatie v minulosti prospelo vášmu životu? Viete si predstaviť ho praktizovať v súvislosti s aktuálnu celosvetovou situáciu? Dajte nám vedieť v komentároch pod príspevkom.

S láskou Lucia

Mgr. Lucia Dešťová

marketing, idea-making, copywriting

Mojím revírom je marketing, ktorému sa venujem už roky, avšak rovnako ako každý z nás mám blízko k duši. Hlavne k tej mojej 😊 Sebavedomie, sebaprijatie, sebarozvoj sú moje obľúbené témy. Ako marketér, s radosťou pomáham budovať babám Duše a sem-tam napíšem niečo čo si myslím, že by sa vám mohlo páčiť.