Detský denný letný tábor

Pozývame vaše deti na denný letný tábor!

Informácie o detskom dennom letnom tábore

Miesto konania: 
Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava
Vek dieťaťa: 6 – 11 rokov
Organizujeme 3 turnusy:
1. turnus: 5. – 9.8.2024
2. turnus: 12. – 16.8.2024
3. turnus: 19. – 23.8.2024
ČAS:
7:30 – 16:00 hod.

STRAVOVANIE:

Celodenná strava teplé varené obedy, desiata a občerstvenie (ovocie, zelenina, malé občerstvenie) a pitný režim.

PROGRAM:

Denný tábor je určený pre deti, ktoré chcú zažiť kopec zábavy, hier a aj sa chcú niečo naučiť. K dispozícii máme bezpečný uzatvorený vnútorný aj vonkajší športový areál a oddychovú zónu. 
Pre deti je pripravené:
 * spoznávanie zaujímavých miest v Bratislave (1 – 2 celodenné výlety),
 * miniolympiáda,
 * hry na rozvoj logického myslenia,
 * detská diskotéka,
 * tvorivé dielne,
 * hry na rozvíjanie komunikácie a vzájomného porozumenia,
 * piknik v prírode,
 * súťaže,
 * ďalšie rôznorodé aktivity.
Spoločný program končí o 15:00 hod. a nasleduje voľný program pod dohľadom.

STAROSTLIVOSŤ:
O vaše deti bude postarané skúsenými pedagogičkami a animátorkami. Mnohé z nich vaše deti poznajú – Erika Markusová, Jana Sochová, Klaudia Kubínová, Daniela Kasalová, Regina Kubovičová, Sofia Miholová, Martina Brestenská

STAČÍ, ABY DETI MALI:
 * fľašu na vodu,
 * električenku (ak má),
 * pokrývku hlavy,
 * oblečenie adekvátne počasiu,
 * ruksak,
 * opaľovací krém, papierové vreckovky.
O ostatné sa postaráme my 🙂

CENA: 169,00 €
Ponúkame vám súrodeneckú zľavu 20 € na súrodenca.
Cena zahŕňa:
 * celodennú stravu, pitný režim, starostlivosť pedagógov a animátorov, zdravotníka, vstupné a cestovné
Cena nezahŕňa:
 * poistenie v prípade úrazu, krádeže

Kompletné Všeobecné podmienky poskytovania starostlivosti nájdete TU.
Presné organizačné informácie dostanete e-mailom pred nástupom dieťaťa na tábor.