Naše odborníčky

Sme odborníčky s dlhoročnými skúsenosťami, našim cieľom je pomôcť vám cítiť sa lepšie.

Mgr. Jana Janković Bevilaqua, spoluzakladateľka a odborná garantka projektu Duše naše, poradenská psychologička

Psychológiu som si vybrala, lebo som tušila, že chcem pomáhať, liečiť dušu a presvetľovať ju svojím pôsobením. 🌻 

Mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu, bohaté skúsenosti s prácou s klientmi vo veku od 3 do 60 rokov s rôznymi diagnózami a oslabeniami. 

Poradenstvo poskytujem v individuálnom alebo skupinovom vedení klientov. Využívam diagnostiku a arteterapiu. Som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Integratívnej psychoterapii realizovanej v Českej republike, ktorej garantom je Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl CSc. Priebežne prispievam psychologickým vstupom v rozhovoroch pre Občianske združenie Náručie. Pracujem ako koordinátor-psychológ dobrovoľníkov v Bratislave. 

Ak sa rozhodnete ísť do hĺbky a vyberiete si konzultáciu so psychologičkou, budem veľmi rada, ak vložíte do mňa vašu dôveru.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

psychologické poradenstvo

Hľadáte zmysel života a vnútorných zdrojov? Ste zaseknutí, prežívate životnú krízu v niektorej z oblasti práca, vzťahy, zdravie? Prepadajú vás pocity menejcennosti, trápi vás znížené sebavedomie, neurotické zmýšľanie, obsedantné a kompulzívne správanie? Ste v začarovanom kruhu pri hľadaní a udržaní partnera? Trpíte poruchami príjmu potravy či poruchami spánku? Rada vás na ceste pri riešení budem sprevádzať.

skupinové stretnutie

Skupinové stretnutie je podmienené minimálne 6 účastníkmi. Iba tak sa totiž môže zachovať skupinová dynamika. Skupinové stretnutia vám ušijeme na mieru podľa témy, ktorú si vyberiete. Pri skupinovej forme využívam prvky arteterapie, imaginácie, relaxácie, nácvikov.

online poradňa

Ak máte otázku, podnet alebo sa len chcete podeliť, pozývam vás do našej pravidelnej online poradne. Každý pondelok sa môžete spýtať na to, čo vás trápi, s čím si neviete poradiť. Spolu s mojimi kolegyňami vás rada privítam na našom instagramovom profile @duse_nase.

Mgr. Kamila Klusová, poradenská psychologička

Mojím cieľom je sprevádzať klientov k hlbšiemu sebapoznaniu, uvedomovaniu si vlastných životných cieľov, účelov správania, k porozumeniu stratégiám, ktoré v živote používa a prečo to občas nefunguje podľa predstáv. Pokúsime sa prísť spolu k pochopeniu, odkiaľ to všetko pramení a čo sa s tým dá robiť. Rada vám budem oporou a povzbudzovať vás pri hľadaní a skúšaní nových, konštruktívnejších spôsobov riešení a správania. Verím, že každý človek dokáže dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom vlastnom živote.

Toto sú moje tri obľúbené citáty od Alfreda Adlera, zakladateľa individuálnej psychológie. Verím, že inšpirujú a povzbudia aj vás:
„Normálni sú iba tí ľudia, ktorých veľmi nepoznáte.“
„Nasleduj svoje srdce, ale nezabudni si so sebou zobrať aj svoj mozog.“
„Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich.“

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Následne som absolvovala 3-ročný psychologický výcvik v individuálnej psychológii pod vedením PhDr. Daniely Čechovej, PhD. Okrem iného som pracovala na strednej škole, kde som učila sociálno-psychologický výcvik a aktuálne pracujem aj v CENADE, kde robím deťom diagnostiku intelektového nadania a školskej zrelosti.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

psychologické poradenstvo

Potrebujete sa venovať rozvoju a budovaniu vašich vzťahov? Chcete lepšie spoznať samého seba? Hľadáte možnosti psychohygieny a neviete, kde máte začať? Máte ťažkosti s organizovaním si svojho času? Potrebujete sa pripraviť na pracovný pohovor či urobiť zmenu vo svojej kariére? Rada vás na ceste pri riešení budem sprevádzať.

výchovné poradenstvo

Okrem individuálnej terapie ponúkam aj možnosť poradenstva v oblasti výchovy, Spoločne budeme hľadať odpovede na to, aký účel má problémové správanie dieťaťa a ako ľahko našim správaním dieťaťu tento cieľ plníme. Pozrieme sa na rodičovské presvedčenia, ktoré k tomu vedú a prečo sa z toho často stáva začarovaný kruh.

Mgr. Barbora Kočnerová, poradenská psychologička, koučka

Rada budem s vami aj na vašej ceste k zmene i vytúženému cieľu. Pomôžem vám využiť vaše vlastné zdroje a dosiahnuť v živote to, čo si želáte. Som tu pre vás pri rôznych osobných problémoch, ako podpora v náročných životných situáciách či pri partnerských problémoch. Poskytnem vám pomoc pri spracovávaní nadmerného stresu, tiež v oblasti sebarozvoja a kariérneho poradenstva.

Za najväčšie privilégium tejto práce považujem, že ma moji klienti nechajú nahliadnuť do svojho života a môžem tam byť pre nich, keď sami nevedia ako ďalej. Ďakujem za dôveru.

Som vyštudovaná psychologička, certifikovaná koučka a aktuálne frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v terapii zameranej na riešenie. Už niekoľko rokov pôsobím v oblasti ľudských zdrojov a tiež som pracovala ako psychológ na krízovej linke.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

psychologické poradenstvo

Hlbšie sebapoznanie, uvedomovanie si vlastných životných cieľov, účelov správania, porozumenie stratégiám, ktoré v živote používate. Stále vám to akosi nefunguje? Chcete prísť k pochopeniu, odkiaľ to všetko pramení a čo sa s tým dá robiť? Rada vám budem oporou a povzbudzovať vás pri hľadaní a skúšaní nových, konštruktívnejších spôsobov riešení a správania.

koučing

Pomôžem vám zmeniť svoje správanie želaným spôsobom či ísť smerom, ktorý ste si vybrali. Podporím vás na každej úrovni cesty zmeniť to, čo ste si vybrali a čo chcete. Budem vás sprevádzať pri dosiahnutí vašich cieľov, učiť sa a rozvíjať sa.

Mgr. Janine Lacho, terapeutka

Možnosť sprevádzať, podporovať a pomáhať ľuďom žiť spokojnejší a kvalitnejší život mi dáva zmysel a je pre mňa výsadou. Pracovať s ľuďmi ma napĺňa, a preto som sa rozhodla ísť aj vo svojom štúdiu humanitným smerom.
V rozhovore sa opieram o postmoderné, na riešenie orientované a naratívne prístupy. Na našom sedení budeme skúmať, čo by ste potrebovali zvládnuť či zmeniť a hľadať spôsoby ako sa môžete mať lepšie v osobnom, pracovnom, rodinnom či partnerskom živote. Spoločne budeme pracovať na tom, čo je pre vás dôležité.
Počúvam, ponúkam reflexiu a kladiem otázky, ktorých cieľom je pomôcť pri hľadaní východísk z vašich ťažkostí. Ak ste si v poslednom období povedali „už to takto ďalej nejde“ alebo „sám/a to nedám,“ môže to byť ten správny čas na stretnutie.
Vysokoškolský titul som obhájila na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, v odbore Sociálna práca v roku 2004. Odvtedy sa venujem v rôznej podobe práci s ľuďmi. V roku 2016 som absolvovala Koučingový program pod vedením PhDr. Mariána Kubeša CSs., PCC. Od roku 2018 svoju odbornosť zvyšujem v systemickom psychoterapeutickom výcviku. Vaša dôvera ma zaväzuje a vaša spokojnosť je pre mňa hnacou silou. Budem sa tešiť na stretnutia s vami.”

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

individuálne poradenstvo

Ak ste si v poslednom období povedali „už to takto ďalej nejde“ alebo „sám/a to nedám,“ môže to byť ten správny čas na stretnutie. Budeme spolu hľadať spôsoby ako sa môžete mať lepšie v osobnom, pracovnom, rodinnom či partnerskom živote. Spoločne budeme pracovať na tom, čo je pre vás dôležité.

párové poradenstvo

Vzťah je ako rastlina - prekvitá a prináša potešenie, ak má všetko, čo na svoj rast potrebuje a je o ňu postarané. Párové poradenstvo vám ponúkne priestor pozrieť sa na to, čo váš vzťah práve teraz potrebuje, aby mohol prospievať, byť pre vás uspokojivý a dlhodobo fungujúci. Jediným predpokladom na úspech je ochota na svojom vzťahu pracovať.

rodinné poradenstvo

Možno ste sa ocitli v situácii, keď ťažkosti jedného člena rodiny majú dopad na všetkých; možno sa z rôznych dôvodov narušili medzi vami v rodine vzťahy; možno sa niečo skomplikovalo pri výchove, možno ste v novej fáze rodinného života (narodenie dieťaťa, odchod detí z domu) a možno len chcete, aby vám bolo spolu ešte lepšie. Využite ponuku nechať sa ako rodina na tejto ceste sprevádzať.

Mgr. Dominika Neprašová, poradenská psychologička

Rada hľadám a prinášam tipy na to, ako o svoje duševné zdravie starať komplexne. Pokiaľ sa chcete lepšie spoznať, prísť na to, čo vás baví a napĺňa alebo sa naučiť zvládať náročné situácie i emócie ako strach a úzkosť – som tu pre vás. Viem vás sprevádzať aj v období, kedy chcete zmenu v zamestnaní, pripraviť vás na pracovný pohovor.

Som absolventkou odboru Psychológia na Filozofickej fakulte UK. Momentálne sa pripravujem vo výcviku Individuálna psychológia, teda psychológia zameraná na jednotlivca a jeho vnímanie v širšom holistickom kontexte.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

psychologické poradenstvo

Potrebujete sa venovať rozvoju a budovaniu vašich vzťahov? Chcete lepšie spoznať samého seba? Hľadáte možnosti psychohygieny a neviete, kde máte začať? Máte ťažkosti s organizovaním si svojho času? Potrebujete sa pripraviť na pracovný pohovor či urobiť zmenu vo svojej kariére? Rada vás na ceste pri riešení budem sprevádzať.

kariérne poradenstvo

Cítite, že vám vaše zamestnanie neprináša radosť? Prichádzajú vám na um otázky, či ste na správnom mieste? Prestala vás práca napĺňať? Alebo sa rozhodujete pre zmenu povolania? Tieto otázky môžu prichádzať v ktoromkoľvek životnom štádiu. Ak potrebujete nasmerovať, naštartovať či povzbudiť na vašej kariérnej ceste, táto služba je tu pre vás.

online poradňa

Ak máte otázku, podnet alebo sa len chcete podeliť, pozývam vás do našej pravidelnej online poradne. Každý pondelok sa môžete spýtať na to, čo vás trápi, s čím si neviete poradiť. Spolu s mojimi kolegyňami vás rada privítam na našom instagramovom profile @duse_nase.

PaedDr. Slavomíra Černáková, spoluzakladateľka a autorka projektu Duše naše, poradkyňa a mediátorka

Najradšej počúvam, otváram možnosti, spájam a pomáham zorientovať sa, povzbudzujem v hľadaní vlastnej cesty. Učím, sprevádzam, motivujem, som poradkyňou – pre dospelých aj pre deti. Spoločne budeme  hľadať riešenia a zároveň vás budem povzbudzovať v tom, aby ste vytrvali. Prvý krok je vždy najťažší a aby ste sa naň odhodlali, môžem stáť pri vás alebo vás naň pripraviť.

V poradenstve využívam techniky motivačných rozhovorov, prvky arteterapie, muzikoterapie či ergoterapie. Budem rada, keď si na vašu cestu vyberiete mňa a dovolíte mi pomôcť vám.

Ponúkam služby mediácie – alternatívneho riešenia sporov. Venujem sa obchodným, rodinným či občianskym sporom ako akreditovaná mediátorka.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

párové poradenstvo

Zistili ste, že si s partnerom či partnerkou nerozumiete? Hádate sa príliš často a neviete prísť na to, čo je dôvodom? Pýtate sa samých seba, či to vôbec má ďalej zmysel zotrvávať vo vzťahu? Prestal vám váš vzťah prinášať radosť? Ak chcete na vašom vzťahu pracovať a rozvíjať ho, môžete využiť práve túto našu službu.

rozvojové a motivačné poradenstvo

Potrebujete si ujasniť, kde sa v živote nachádzate? Nemáte motiváciu? Máte otázky, na ktoré dlhodobo hľadáte odpoveď? Chýba vám odvaha urobiť prvý krok k dosiahnutiu vášho sna alebo túžby? Ťažko sa vám komunikuje s okolím? Nedokážete povedať NIE a uprednostniť seba? Práve pre vás je vhodná služba rozvojové poradenstvo.

poradenstvo pre rodičov

Máte doma dospievajúce dieťa a zrazu ste zistili, že mu nerozumiete? Žijete s deťmi vášho nového partnera a neviete si k sebe nájsť cestu? Hľadáte odpovede na otázku "Kde som vo výchove urobil/a chybu?" a stále neviete nájsť odpoveď? Potrebujete sa porozprávať o výchove vášho dieťaťa? Spoločne budeme hľadať odpovede a riešenia.

Andrea Rovňáková, MBA, životná a biznis koučka, mentorka

V koučingu vás rada privítam, ak potrebujete sprevádzať náročným obdobím v práci alebo v osobnom živote. Ak už máte dosť rád, ktoré nepomáhajú, chcete nájsť vlastné odpovede či vlastné úspešné riešenia – som tu pre vás.

Vyštudovala som biznis manažment na VUT v Brne. Mám viac ako dvadsaťročnú prax v manažérskej a podnikateľskej oblasti. Celý život pracujem s ľuďmi, preto som si dopĺňala vzdelanie o znalosti zo psychológie a koučingu. V myšlienke stať sa profesionálnou koučkou a naplno sa venovať tejto oblasti ma utvrdilo štúdium na Business Coaching College.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

životný a biznis koučing

Hľadáte človeka, ktorý vám bude nablízku? Bude vás aktívne počúvať, hľadať s vami cestu k riešeniu problému? Dodám vám odvahu a sebadôveru pustiť sa do nových vecí, cieľov alebo výziev.

mentoring

So svojimi dlhoročnými skúsenosťami z oblasti biznisu sa chcem s vami podeliť a ponúkam vám priestor na rozhovor o vašich cieľoch, postupoch riešenia, úvahách, myšlienkach. Rada vám poskytnem svoje myšlienky, pohľad, vedomosti či rady na konkrétne problémy, s ktorými zápasíte.

Vždy je ten správny čas začať liečiť svoju dušu

Naši spokojní zákazníci sú toho dôkazom. Zaujíma vás čo o nás povedali? Prečítajte si recenzie.