Naše odborníčky

Sme odborníčky s dlhoročnými skúsenosťami. Našim cieľom je pomôcť vám cítiť sa lepšie.

Jana Janković Bevilaqua
Jana Janković Bevilaqua

Psychologička a odborná garantka

“Pomáham liečiť dušu a presvetľujem ju svojim pôsobením.”

Slavomíra Černáková
Slavomíra Černáková

Poradkyňa a mediátorka

“Spoločne budeme hľadať riešenia a zároveň vás budem povzbudzovať v tom, aby ste vytrvali. “

Dominika Neprašová
Dominika Neprašová

Psychologička

“Hľadám a prinášam riešenia, ktoré umožňujú starať sa o duševné zdravie komplexne.”

Barbora Kočnerová
Barbora Kočnerová

Psychologička

“Pomôžem vám využiť vaše vlastné zdroje a dosiahnuť v živote to, čo si želáte.”

Linnet Michaličková
Linnet Michaličková

Psychologička

“Sprevádzam vás na vašej ceste.
So zdrojmi, ktoré máte v sebe.”

Kamila KLusová
Kamila Klusová

Psychologička

“Verím, že každý človek dokáže dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom vlastnom živote.”

Valentína Timková
Valentína Timková

Psychologička

” Život je ako cesta. Buď ju nájdeme alebo si ju urobíme.”

Simona Korčeková
Simona Korčeková

Psychologička

“Starostlivosť o duševné je samozrejmosťou a nie hanbou.”

Andrea Rovňáková

Koučka a mentorka

“Dodám vám odvahu a sebadôveru pustiť sa do nových vecí, cieľov alebo výziev.”

Sona Kikusova
Soňa Kikušová

Lektorka a konzultantka

“Vzdelávanie je príležitosť k vzájomnému obohateniu sa. Preskúmame vedecké poznanie, ktoré môžete hneď dnes využiť v praxi.

O nás

Jana Janković Bevilaqua

Mgr. Jana Janković Bevilaqua

Psychologička a odborná garantka,  spoluzakladateľka Centra Duše naše

Psychológiu som si vybrala, lebo som tušila, že chcem pomáhať, liečiť dušu a presvetľovať ju svojím pôsobením 🌻.
Mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu, bohaté skúsenosti s prácou s klientmi vo veku od 3 do 60 rokov s rôznymi diagnózami a oslabeniami.
Poradenstvo poskytujem v individuálnom alebo skupinovom vedení klientov. Využívam diagnostiku a arteterapiu. Som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Integratívnej psychoterapii realizovanej v Českej republike, ktorej garantom je Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl CSc. Priebežne prispievam psychologickým vstupom v rozhovoroch pre Občianske združenie Náručie. Pracujem ako koordinátor-psychológ dobrovoľníkov v Bratislave a zároveň ako lektorka našich vzdelávacích aktivít pre dospelých.

Ak sa rozhodnete ísť do hĺbky a vyberiete si konzultáciu so psychologičkou, budem veľmi rada, ak vložíte do mňa vašu dôveru.

Forma stretnutí: online

Linnet Michaličková

Mgr. Linnet Michaličková

Psychologička

 

Rozprávať o svojich myšlienkach či emóciách nie je vždy jednoduché. Preto ako psychologička považujem za nesmierne dôležité poskytnúť vám bezpečný, prijímajúci priestor a dôvernú atmosféru. Som tu, ak potrebujete sprevádzať v náročných životných situáciách, poskytnúť podporu pri zvládaní osobných, pracovných či partnerských problémov. Rada vám pomôžem lepšie porozumieť sebe, svojmu prežívaniu či potrebám, a hľadať tak funkčné spôsoby ako ich dosiahnuť. Poskytujem tiež poradenstvo v oblasti profesionálneho rozvoja, rozhodovaní pri výbere/zmene kariérnej cesty.

Vzdelanie v odbore psychológia som získala na Univerzite Komenského v Bratislave. Zároveň som od roku 2021 certifikovanou Kariérovou poradkyňou. V súčasnosti sa vzdelávam v dlhodobom  psychoterapeutickom výcviku – Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) v medzinárodnom inštitúte Odyssea v Českej republike, pod odborným vedením Prof. MUDr. Jána Praška Pavlova, CSc..

V rámci svojej praxe pracujem s dospievajúcimi a dospelými klientmi.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

Dominika Neprašová

Mgr. Dominika Neprašová

Psychologička

Rada hľadám a prinášam tipy na to, ako o svoje duševné zdravie starať komplexne. Pokiaľ sa chcete lepšie spoznať, prísť na to, čo vás baví a napĺňa alebo sa naučiť zvládať náročné situácie i emócie ako strach a úzkosť – som tu pre vás. Viem vás sprevádzať aj v období, kedy chcete zmenu v zamestnaní, pripraviť vás na pracovný pohovor.

Som absolventkou odboru Psychológia na Filozofickej fakulte UK. Momentálne sa pripravujem vo výcviku Individuálna psychológia, teda psychológia zameraná na jednotlivca a jeho vnímanie v širšom holistickom kontexte.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

Valentina

Mgr. Valentína Timková

Psychologička

Veľmi  rada  vám pomôžem spoločne s vami  nájsť vnútorné zdroje. Som tu pre vás ak sa potrebujete orientovať v rôznych prístupoch k ľudskému mysleniu, rastu a zmene. 
Pomôžem vám zlepšiť schopnosť vnímať a chápať vlastné prežívanie, vyrovnávať sa s vlastnou neistotou, obavami, strachmi.
Je len na vás kam chcete na ceste poznania zájsť.

Som vyštudovanou psychologičkou na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, aktuálne frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku socioterapie, ktorej cieľom je zvýšiť kvalitu života jednotlivca, zmobilizovať jeho vnútorné kapacity  a kapacity jeho sociálnych vzťahov smerom k zmierneniu napätia v jednotlivcovi a v jeho sociálnom systéme.

Forma stretnutí: online

Simona Korčeková

Mgr. Simona Korčeková

Psychologička

Som psychologička a s Dušami spolupracujem ako pisateľka článkov, ktorými vám chceme priblížiť psychológiu v praxi. Zameriavam sa na pomoc pri riešení osobných kríz, traumách, ťažkých životných situáciách, strachu či závislostiach. Zároveň ma zaujímajú témy vzťahu k sebe, určovanie si vlastných hraníc, riešenie stresujúcich situácii, pocity nedostatočnosti či neschopnosti.

Ak by ste chceli vedieť viac zo sveta psychológie, teoretické poznatky, ktoré sa využívajú v praktickom psychologickom poradenstve, som tu pre vás. Vaše podnety sú pre mňa najlepším zdrojom, ak vás niečo zaujíma, rada pre vás tieto témy spracujem. Nájdete ich na našom blogu.

Verím, že aj takýmto spôsobom prispievam k tomu, aby starostlivosť duševné bola samozrejmosťou nie hanbou.

Barbora Kočnerová

Mgr. Barbora Kočnerová

Psychologička, koučka

Rada budem s vami aj na vašej ceste k zmene i vytúženému cieľu. Pomôžem vám využiť vaše vlastné zdroje a dosiahnuť v živote to, čo si želáte. Som tu pre vás pri rôznych osobných problémoch, ako podpora v náročných životných situáciách či pri partnerských problémoch. Poskytnem vám pomoc pri spracovávaní nadmerného stresu, tiež v oblasti sebarozvoja a kariérneho poradenstva.

Za najväčšie privilégium tejto práce považujem, že ma moji klienti nechajú nahliadnuť do svojho života a môžem tam byť pre nich, keď sami nevedia ako ďalej. Ďakujem za dôveru.

Som vyštudovaná psychologička, certifikovaná koučka a aktuálne frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v terapii zameranej na riešenie. Už niekoľko rokov pôsobím v oblasti ľudských zdrojov a tiež som pracovala ako psychológ na krízovej linke.

Forma stretnutí: online

Kamila Klusová

Mgr. Kamila Klusová

Psychologička

 

Mojím cieľom je sprevádzať klientov k hlbšiemu sebapoznaniu, uvedomovaniu si vlastných životných cieľov, účelov správania, k porozumeniu stratégiám, ktoré v živote používa a prečo to občas nefunguje podľa predstáv. Pokúsime sa prísť spolu k pochopeniu, odkiaľ to všetko pramení a čo sa s tým dá robiť. Rada vám budem oporou a povzbudzovať vás pri hľadaní a skúšaní nových, konštruktívnejších spôsobov riešení a správania. Verím, že každý človek dokáže dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom vlastnom živote.
Toto sú moje tri obľúbené citáty od Alfreda Adlera, zakladateľa individuálnej psychológie. Verím, že inšpirujú a povzbudia aj vás:
„Normálni sú iba tí ľudia, ktorých veľmi nepoznáte.“
„Nasleduj svoje srdce, ale nezabudni si so sebou zobrať aj svoj mozog.“
„Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich.“

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Následne som absolvovala 3-ročný psychologický výcvik v individuálnej psychológii pod vedením PhDr. Daniely Čechovej, PhD. Okrem iného som pracovala na strednej škole, kde som učila sociálno-psychologický výcvik a aktuálne pracujem aj v CENADE, kde robím deťom diagnostiku intelektového nadania a školskej zrelosti.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

Slavomira_Cernakova

PaedDr. Slavomíra Černáková

Poradkyňa, mediátorka a spoluzakladateľka Centra Duše naše

Najradšej načúvam, otváram možnosti, spájam a pomáham zorientovať sa, povzbudzujem v hľadaní vlastnej cesty. Učím, sprevádzam, motivujem, som poradkyňou – pre dospelých aj pre deti.
Spoločne budeme hľadať riešenia a zároveň vás budem povzbudzovať v tom, aby ste vytrvali. Prvý krok je vždy najťažší a aby ste sa naň odhodlali, môžem stáť pri vás alebo vás naň pripraviť.

V poradenstve využívam techniky motivačných rozhovorov, prvky arteterapie, muzikoterapie či ergoterapie. Budem rada, keď si na vašu cestu vyberiete mňa a dovolíte mi pomôcť vám. 
Venujem sa vzdelávaniu detí a dospelých – na mojich kurzoch alebo zážitkových pobytoch vám ponúknem nielen odbornosť, ale aj praktickosť, využiteľnosť a motiváciu na vašej životnej ceste. 
Som akreditovaná mediátorka a špecializujem sa na terapeutickú mediáciu.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

Andrea_Rovnakova

Andrea Rovňáková, MBA, životná a biznis koučka, mentorka

Životná a biznis koučka, mentorka

V koučingu vás rada privítam, ak potrebujete sprevádzať náročným obdobím v práci alebo v osobnom živote. Ak už máte dosť rád, ktoré nepomáhajú, chcete nájsť vlastné odpovede či vlastné úspešné riešenia – som tu pre vás. Pripravujem a vediem kurzy a zážitkové pobyty.

Vyštudovala som biznis manažment na VUT v Brne. Mám viac ako dvadsaťročnú prax v manažérskej a podnikateľskej oblasti. Celý život pracujem s ľuďmi, preto som si dopĺňala vzdelanie o znalosti zo psychológie a koučingu. V myšlienke stať sa profesionálnou koučkou a naplno sa venovať tejto oblasti ma utvrdilo štúdium na Business Coaching College.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

PaedDr. Soňa Kikušová, CSc.

Lektorka a konzultantka

Vzdelávacie aktivity pre dospelých vediem interaktívnym spôsobom s použitím inovatívnych metód v rešpektujúcej a otvorenej komunikácii. Spoločne prichádzame k poznaniu cez vlastné skúsenosti a zážitky v dobrej nálade a atmosfére.
Venujem sa najmä realizovaniu školiacich činností rôzneho charakteru v rámci jednotlivých vzdelávacích projektov schválených ministerstvom školstva a organizovaných metodickým centrom pre predprimárnych, primárnych a špeciálnych pedagógov. 
Poskytujem poradenstvo rodičom, učiteľom alebo trénerom – všetkým, ktorí pracujú s deťmi. Ak sa potrebujete uistiť, či robíte “veci správne”, nasmerovať alebo povzbudiť, som tu pre vás. 

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu TU. Pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Katedre primárnej a predprimárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK. Mám niekoľkoročné skúsenosti ako manažérka v súkromnej oblasti, neziskovom sektore a ako samostatná podnikateľka. Mojou najobľúbenejšou činnosťou je vzdelávanie – pretože práve vtedy môžeme rásť.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

Vždy je ten správny čas začať liečiť svoju dušu

Naši spokojní zákazníci sú toho dôkazom. Zaujíma vás čo o nás povedali? Prečítajte si recenzie.