Výchovné, rodičovské a rodinné poradenstvo

Dejú sa vo vašej v rodine zmeny? Ovplyvňuje vás situácia alebo správanie niektorého člena v rodine? Chcete pomôcť a neviete ako? Využite našu službu Výchovné a rodičovské poradenstvo.

Spoločne budeme hľadať odpovede na to, aký účel má problémové správanie dieťaťa a ako ľahko našim správaním dieťaťu tento cieľ plníme. Pozrieme sa na rodičovské presvedčenia, ktoré k tomu vedú a prečo sa z toho často stáva začarovaný kruh. Porozprávame sa o tom, ako reagovať na požiadavky dieťaťa, ako nastavovať pravidlá či celkové napredovanie.

Ak máte doma dospievajúce dieťa, čoraz častejšie k vám prichádzajú rôzne situácie, s ktorými je náročnejšie si poradiť. Odvrávanie, presadzovanie sa na úkor iného alebo naopak – nič o ňom neviete, pretože komunikuje veľmi málo. Ako prinavrátiť do vášho vzťahu to, čo vám chýba?

Pri zmene partnera môže byť náročné, aby sa všetci v novej domácnosti na seba vyladili. Nie vždy to ide jednoducho a ochota k tomu, aby našli obe strany prijateľnú cestu je v nedohľadne. Pomôžeme vám vydať sa na túto cestu a aj na nej zotrvať. 

Rodičovské, rodinné a výchovné poradenstvo

Dejú sa vo vašej v rodine zmeny? Ovplyvňuje vás situácia alebo správanie niektorého člena v rodine? Chcete pomôcť a neviete ako? Využite našu službu Rodinné poradenstvo.

Rodinné poradenstvo

Možno ste sa ocitli v situácii, keď ťažkosti jedného člena rodiny majú dopad na všetkých. Z rôznych dôvodov sa vám v rodine narušili vzťahy alebo sa niečo skomplikovalo pri výchove. Do rodinného poradenstva je zapojená rodina. Podporujúco, empaticky, spoločne sa zapája do hľadania možných riešení na zlepšenie aktuálneho stavu. Ak sa nachádzate v novej fáze rodinného života (narodenie dieťaťa, odchod detí z domu), ktoré prinášajú výrazné zmeny alebo len chcete, aby vám bolo spolu ešte lepšie, využite ponuku nechať sa ako rodina na tejto ceste sprevádzať.

Ako pracujeme a čo vás čaká?

Osloviť nás môžete e-mailom,  vyplnením formuláru, telefonicky, správou cez Instagram alebo Messenger.
Aby sme vám mohli odporučiť odborníčku, je pre nás dôležité vedieť, čo vás trápi, s akým problémom prichádzate.
Ak to nedokážete definovať, ponúkame vám úvodné stretnutie, kde budeme hľadať tému, ktorá u vás najviac rezonuje.
Pošleme vám e-mail s dôležitými informáciami a po vašom odsúhlasení našich podmienok vás do 4 pracovných dní bude kontaktovať naša odborníčka, s ktorou si dohodnete termín stretnutia.

Vnímajte ako na vás konzultantka pôsobí, ako sa cítite.
Pokiaľ vás niečo vyrušuje alebo sa necítite dobre, otvorte túto tému na najbližšom stretnutí.