Spolupráca s nami

 Psychológovia, ak máte záujem s nami spolupracovať, ozvite sa nám. 

Psychologička/psychológ pre párové poradenstvo

Ste to vy, ak:
* máte praktickú skúsenosť s poskytovaním párového poradenstva, terapeutickou prácou s pármi
*máte ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia
*ste absolvovali alebo ste v končiacom ročníku psychoterapeutického výcviku
* sú autentickosť, dôveryhodnosť, porozumenie a vzájomné inšpirovanie sa
vašimi hodnotami, ktorými sa riadite
* chcete sa realizovať a aplikovať svoje vedomosti v oblasti psychológie
* máte vlastné priestory na poskytovanie osobného poradenstva

PONÚKAME VÁM:
* pravidelné supervízie zamerané na spracovanie tém s klientmi
* organizačnú a časovú flexibilitu – termíny a počet konzultácii si organizujete podľa vlastných potrieb
* portfólio na osobnostný a vzdelanostný rast v oblasti psychológie a poradenstva
* priateľský malý kolektív postavený na vzájomnom rešpekte a spolupráci

SPOLUPRÁCA A ODMENA:
Psychologické poradenstvo pre klientov poskytujeme osobnou alebo online formou.
Momentálne hľadáme kolegyňu alebo kolegu iba na realizovanie osobných stretnutí v Bratislave (nie online).
Spolupracujeme na základe dodávateľsko-odberateľských vzťahov (SZČO, s. r. o.,…).
Odmena je vyplácaná podľa počtu realizovaných konzultácií.

Bližšie informácie radi poskytneme e-mailom alebo telefonicky na +421 948 388 400.

Chceme spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa vybrali na cestu pomáhať ľuďom, aby sa cítili lepšie alebo dokázali zvládať životné výzvy. Namiesto súťaženia medzi sebou sa radšej učíme, inšpirujeme, odporúčame. To nám prináša radosť a naplnenie.