Spolupráca s nami

 Psychológovia, ak máte záujem s nami spolupracovať, ozvite sa nám. 

Poradenská psychologička, poradenský psychológ

Ste to vy, ak:
* máte ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore psychológia
ste absolvovali alebo ste v končiacom ročníku psychoterapeutického výcviku
* sú autentickosť, dôveryhodnosť, porozumenie a inšpirovanie
vašimi hodnotami, ktorými sa riadite
* chcete sa realizovať a aplikovať svoje vedomosti v oblasti psychológie
* máte časový priestor sa popri iných činnostiach venovať psychologickému poradenstvu

PONÚKAME VÁM:
* pravidelné supervízie zamerané na spracovanie tém s klientmi
* organizačnú a časovú flexibilitu – termíny a počet konzultácii si organizujete podľa vlastných potrieb
* portfólio na osobnostný a vzdelanostný rast v oblasti psychológie a poradenstva
* priateľský malý kolektív postavený na vzájomnom rešpekte a spolupráci

SPOLUPRÁCA A ODMENA:
Psychologické poradenstvo pre klientov poskytujeme osobnou alebo online formou.
Výhodou je vlastný priestor, v ktorom môžete poskytovať aj osobné stretnutia s klientmi. 
Spolupracujeme na základe dodávateľsko-odberateľských vzťahov (SZČO, s. r. o.,…).
Odmena je vyplácaná podľa počtu realizovaných konzultácií.

Bližšie informácie radi poskytneme osobne alebo telefonicky.

Chceme spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa vybrali na cestu pomáhať ľuďom, aby sa cítili lepšie alebo dokázali zvládať životné výzvy. Namiesto súťaženia medzi sebou sa radšej učíme, inšpirujeme, odporúčame. To nám prináša radosť a naplnenie.