Vzdelávanie pre vašich zamestnancov

architecture, chandelier, lights-1868000.jpg

VZDELÁVANIE ŠIJEME NA MIERU

Poznáme naše silné stránky a preto vám ponúkame oblasti, na ktoré sa zameriavame: 
* efektívna a bezpečná komunikácia
* riešenie problémov a konfliktov pomocou mediácie
* zvládanie stresujúcich situácií
* psychohygiena
* udržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
* motivácia a angažovanosť
* budovanie a udržiavanie vzťahov medzi jednotlivcami
* udržiavanie dobrých vzťahov v tíme

Pokiaľ si nie ste istí, čo by ste u svojich zamestnancov chceli podporiť a rozvíjať, radi vám s tým pomôžeme. Na základe analýzy vašich vzdelávacích potrieb vám vypracujeme plán rozvoja pre jednotlivé pozície alebo pre pracovné tímy.
Ponúkame jednorazové školenia alebo ucelené moduly.

Lektorov či facilitátorov vyberáme tak, aby čo najlepšie “sadli” do rozvojovej skupiny. Vnímame a chápeme, aká je osobnosť a prístup lektora dôležitá.
Poradíme vám, predostrieme rôzne možnosti, z ktorých si vyberiete tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať. 
Pretože našim cieľom je vaša spokojnosť. 

Naši spokojní klienti

Komunikácia je v našom call centre kľúčová. Mať k dispozícii spôsoby ako našim klientom poskytnúť čo najlepšie služby vyžaduje pravidelné vzdelávanie zamestnancov. Som rada, že využívam vaše služby, pretože vnímam, že zamestnanci vedia poznatky z vašich školení hneď využiť. V kombinácii s technikami na zvládanie náročných situácií ste nám vytvorili vzdelávanie, ktoré im pomáha pri práci.
Dáša Foglarová
Chief Executive Officer, eCall Slovakia

Dozvedieť sa nové či pripomenúť si získané... Dovoľme si rozvíjať sa, hľadať, skúmať, meniť. Pretože vtedy rastieme.

Teoretické poznatky pretavujeme do praxe.  
Vnímame okolie, reagujeme na situácie, ponúkame tipy.

V našom blogu sa dozviete viac.