Koučing a mentoring

Opakujú sa vám tie isté veci, ktoré vám bránia v progrese? Chcete radšej zmeniť niečo u seba ako u ostatných a tým dosiahnuť svoje ciele? Potrebujete poradiť od skúseného odborníka? Môžu vám pomôcť naše služby Koučing a Mentoring.

Koučing zahŕňa kladenie veľmi podnetných a silných otázok, ktoré klientovi pomôžu zistiť, aké myšlienky, správanie alebo činy môžu mať vplyv na jeho život a čo mu stojí v ceste.
Prostredníctvom koučingu si klienti lepšie uvedomia, čo formuje ich životy a naučia sa, ako nad týmito vecami premýšľať, ako ich spracovať, tak aby sa mohli správne rozhodovať a posunúť ďalej.
Ak sa
rozhodujete urobiť akúkoľvek  životnú zmenu, ale potrebujete, aby vás touto cestou zmeny niekto sprevádzal, ak sa vo vašom osobnom či pracovnom živote cyklicky opakujú tie isté veci, ktoré vám bránia v progrese, úspechu, zdraví, radosti, k spokojnosti, ku dosiahnutiu stanovených cieľov, zisťujete, že iných nezmeníte, ale môžete zmeniť samého seba a svoj uhol pohľadu, potom je koučing to práve pre vás.

Mentoring je vedený skúseným, schopným mentorom – expertom v danej oblasti s jedinečným prístupom. Zameriava sa na dosahovanie cieľov v súčasnosti a do budúcnosti. Má rolu vzoru s veľkou profesionálnou skúsenosťou v oblasti, ktorú mentoruje. 
Mentoring je činnosť, ktorej proces má dlhodobý charakter. Mentor pomáha klientovi – osobe alebo organizácii učiť sa, rozvíjať, napĺňať potenciál. Mentoring má svoje dôležité miesto pri prevzatí novej role v zamestnaní či rozvoji zručností v pracovnom alebo osobnom živote. Mentor dokáže výrazne zjednodušiť adaptáciu na nové podmienky a nové prostredie, ale aj priniesť iný pohľad vzhľadom na väčšie odborné alebo životné skúsenosti. Mentorovaný klient sa môže priučiť týmto zručnostiam. Prináša rady, návody a spätnú väzbu podávať hneď. M
entor poskytuje podporu, asistenciu a vedenie, s cieľom navýšiť úspešnosť a zefektívniť profesionálny ako aj osobný život klienta. Ponúkame mentoring v oblasti biznisu, výchovy a vzdelávania, riadení ľudských zdrojoch či komunikácie.

Ako pracujeme a čo vás čaká?

Osloviť nás môžete e-mailom,  vyplnením formuláru, telefonicky, správou cez Instagram alebo Messenger.
Aby sme vám mohli odporučiť odborníčku, je pre nás dôležité vedieť, čo vás trápi, s akým problémom prichádzate.
Ak to nedokážete definovať, ponúkame vám úvodné stretnutie, kde budeme hľadať tému, ktorá u vás najviac rezonuje.
Pošleme vám e-mail s dôležitými informáciami a po vašom odsúhlasení našich podmienok vás do 4 pracovných dní bude kontaktovať naša odborníčka, s ktorou si dohodnete termín stretnutia.

Vnímajte ako na vás konzultantka pôsobí, ako sa cítite.
Pokiaľ vás niečo vyrušuje alebo sa necítite dobre, otvorte túto tému na najbližšom stretnutí.