Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov

tin can, speak, talk-238488.jpg

KOMUNIKUJTE EFEKTÍVNE A ZDRAVO

Máte pocit, že vám ostatní nerozumejú? Vysvetľujete, nechávate priestor alebo ste ticho a stále sa vás ostatní nechápu? Rozprávate a nepočúvajú vás? Nedokážete nájsť optimálne riešenia? Neprichádzate k záverom vhodným pre obe strany?

Poďte s nami hľadať odpovede a najmä riešenia spoločne. Zameriame sa na:
* Aspekty efektívnej komunikácie
* Sebaspoznávanie
* Sebareguláciu
* Verbálna a neverbálna zložka komunikácie – čo vlastne vyjadrujeme ostatným, ale aj sebe?
* Techniky smerujúce k obojstrannej spokojnosti
* Stratégie pomocou prístupu nenásilnej komunikácie
* Poskytovanie konkrétnej a prospešnej spätnej väzby

Priateľská a bezpečná atmosféra a priestor pre všetkých.
Maximálny počet účastníkov: 10


Za Duše naše vás inšpiruje, motivuje a naštartuje:
Slavomíra Černáková, vzťahová a rozvojová poradkyňa, mediátorka

Cieľová skupina: všetci vo veku od 18 rokov
Forma: seminár
Trvanie: 9,00 – 16,30
Cena: 150 eur
Termín:  o ďalšom termíne sa informujte e-mailom
Spôsob konania: prezenčne
Bližšie informácie vám zašleme e-mailom.

man, woman, dispute-7817600.jpg

TECHNIKY MEDIÁCIE PRI RIEŠENÍ KONFLIKTOV

Seminár je zameraný na využívanie mediácie v bežnom živote. Pri práci s dospelými alebo s deťmi častokrát prichádzajú situácie, pri ktorých sa dostávame do pozície “sudcu alebo rozhodcu”. Skúsime túto rolu zmeniť na mediátora, teda človeka, ktorý pomáha riešiť vzniknutý konflikt takým spôsobom, že výsledkom je výhra oboch strán.

Budeme sa venovať týmto témam:
* čo je to mediácia
* prečo využívať práve mediáciu
* teória konfliktov – odrazový mostík pre nás
* ako správne klásť otázky – častá téma, ale robíme to správne?
* nácvik niekoľkých mediačných techník mediácie.

Bezpečná atmosféra a priestor pre všetkých.
Maximálny počet účastníkov: 12


Za Duše naše sa s vami stretnú:
Slavomíra Černáková, vzťahová a rozvojová poradkyňa, mediátorka
Jana Janković Bevilaqua, poradenská psychologička

Forma: celodenný seminár
Trvanie: 9,00 – 15,00
Cena: 100 eur (vrátane občerstvenia – káva, voda, čaj, zákusok)
Termín:  o ďalšom termíne sa informujte e-mailom
Spôsob konania: skupinové prezenčné stretnutie
Bližšie informácie vám pošleme e-mailom.

Dozvedieť sa nové či pripomenúť si získané... Dovoľme si rozvíjať sa, hľadať, skúmať, meniť. Pretože vtedy rastieme.

Teoretické poznatky pretavujeme do praxe.  
Vnímame okolie, reagujeme na situácie, ponúkame tipy.

V našom blogu sa dozviete viac.