Aké služby ponúkame?

Túžite sa cítiť lepšie?
Pomôžeme vám postarať sa o svoju dušu. Prezrite si služby, ktoré ponúkame nižšie.

Neviete ako ďalej, potrebujete urobiť veľké rozhodnutie, nájsť tú správnu cestu? Pre vás je tu služba Mapa zmeny.

Túžite ísť do hĺbky? Negatívna emócia, či trápenie vám znemožnujú bežný život? Odporúčame konzultácie s našou psychologičkou.

Konzultácie so psychologičkou

Liečiť dušu je rovnako dôležité ako starať sa o svoje telo. Odkladanie problémov ich prehlbuje a stupňuje naše vnútorné napätie. Samotné pomenovanie problému, je prvým krokom k jeho vyriešeniu. S ostatnými vám rada pomôžem. 

 

Na prvom stretnutí vás oboznámim s mojimi postupmi, preberieme si vaše aktuálne ťažkosti, budem sa pýtať na pozadie problémov s rešpektom k vašim hraniciam. Ak si budeme vyhovovať, dohodneme si ciele našich ďalších stretnutí. Počet terapií je individuálny, dohodneme si ho v závislosti od hĺbky a typu problémov. Témy sedení určujete vy. Mojou úlohou je počúvať, pochopiť, ponúknuť pomoc, vytvoriť vzťah, v ktorom budeme spolu hľadať riešenia.

 

Môžeme sa spolu venovať napríklad: Hľadaniu zmyslu života a vnútorných zdrojov (aktuálna životná kríza, zaseknutia sa v niektorej z primárnych oblastí: práca, vzťahy, zdravie). Osobnostným problémom (pocity menejcennosti, znížené sebavedomie, neurotické zmýšlanie, obsedantné a kompulzívne správanie). Pracovným problémom (vyhorenie, návrat do práce po materskej dovolenke, znovuobjavenie svojich kompetencií, sebarealizácia). Vzťahovým problémom (začarovaný kruh pri hľadaní a udržaní partnera). Zdraviu (poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, psychosomatika). Pre terapiu sa však môžete rozhodnúť aj z preventívnych dôvodov, z potreby sebapoznania, zlepšenia duševného zdravia.

 

 V prípade záujmu je možné aj skupinové stretnutie: Podmienkou je minimálne 6 účastníkov pre zachovanie skupinovej dynamiky. Téma je vopred daná, ale samozrejme sa počas stretnutia môže otvoriť niečo iné, úzko s ňou súvisiace. Skupinové stretnutia sú otvorené, takže v nich môžu byť vždy iní účastníci. Pri skupinovej forme využívam prvky arteterapie, imaginácie, relaxácie.

Hľadáte, čo vám chýba alebo sa chcete v živote posunúť? Neviete sa rozhodnúť, ktorým smerom sa vybrať? Alebo potrebujete motivovať? Rozvojové poradenstvo či Mapa zmeny je služba pre vás.

Rozvojové poradenstvo

Potrebujete si ujasniť, kde sa v živote nachádzate? Máte otázky, na ktoré dlhodobo hľadáte odpoveď a nedarí sa vám to? Vrie vo vás nejaká téma? Chcete sa podeliť o to, čo vás trápi a naštartovať sa na riešenie? Alebo len potrebujete radu od niekoho nezainteresovaného? 

Dajte to zo seba všetko von. Vypočujeme vás, porozprávame sa, budeme hľadať riešenia a rozvíjať váš potenciál. Rozvojové poradenstvo – je jedna zo služieb, ktoré ponúkame. 

Ako to funguje? Veľmi jednoducho. V bezpečnom prostredí nám poviete čokoľvek, čo vás ťaží a my vás budeme pozorne, s úprimným záujmom počúvať a klásť vám otázky. Povedané zostane len medzi nami a vami rovnako ako pri našich iných službách. Spoločným skúmaním budeme nachádzať riešenia, ktoré vám umožnia vybrať sa želaným smerom a rozvíjať samého seba.

Môžeme sa stretnúť osobne (prejsť sa po meste, posedieť na kávičke…) alebo si urobte čajík v pohodlí domova a stretneme sa online (hovor alebo video-chat). Osobné či online stretnutie, podľa vašich preferencií, si môžete dohodnúť už teraz, stačí ak nám napíšete správu.

Mapa zmeny

Neviete sa rozhodnúť? Neviete ako ďalej? Neviete, ktorý krok bude ten správny? Veľakrát v živote sa nachádzame na menších či väčších križovatkách. Často si vieme poradiť sami, prípadne nás navedú blízki. Niekedy však potrebujeme nasmerovať a získať iný pohľad od nezainteresovanej osoby.

Pre vás, ktorí stojíte pred vážnym rozhodnutím, zmenou alebo potrebujete práve naštartovať a povzbudiť, sme vymysleli službu, ktorej cieľom je pomôcť vám NÁJSŤ TÚ SPRÁVNU CESTU. Využitím našej originálnej pomôcky MAPA ZMENY. 

Budeme spoločne hľadať možné riešenia, smer, cestu, ktorou sa môžete vybrať vzhľadom na vašu aktuálnu situáciu. Zameriame sa na skúmanie pocitov ambivalencie a možnej nepohody, ktorá úzko súvisí s procesmi zmeny a rozhodovania. Využívame pri tom terapeutický a komunikačný prístup známy pod názvom motivačné rozhovory, papier a ceruzku. Stretnutie trvá do 2 hodín, je možné ho realizovať online alebo osobne. V čom si potrebujete urobiť jasno? 

Chcete robiť to čo milujte? Vyhoreli ste? Túžite po kariérnej zmene? Neváhajte a využite Kariérne poradenstvo.

Kariérne poradenstvo

Radosť z práce. Zažívate ju? Ten, kto prežíva autentickú radosť z práce sa do nej teší, cíti sa dobre v tom, čo robí. Chápe, že aj keď sa niečo nepríjemné stane alebo má zlý deň, to prejde a vyrieši sa. Je schopný kreatívne myslieť, má nápady. Svoju prácu vidí ako zmysluplnú. Ciele, ktoré si stanovuje sú splniteľné, motivujú ho k ďalším výkonom. Takýto človek, je správne naladený nielen čo sa týka samotnej náplne práce, ale aj kolegov či zamestnávateľa. Vždy hľadá riešenia, diskutujete. Podieľa sa na vytváraní zdravej pracovnej atmosféry. Cíti, že niečo dokázal a chce pokračovať v tejto ceste aj naďalej. Vie, v čom je dobrý a čo mu ide. Má odstup, vie vypnúť myseľ a tým aj telo. Vo voľnom čase sa venuje niečomu, čo nemá s prácou nič spoločné, vďaka čomu dokáže relaxovať. Na dlhej dovolenke sa dokáže odpojiť a načerpať nové sily.Našli ste sa v tomto opise? Alebo by ste sa v ňom radi našli v budúcnosti? 

Realizujete sa v práci? Darí sa vám dosahovať vaše ciele? Venujete sa tomu, čo vás baví a napĺňa? Alebo ste demotivovaný a túžite po zmene? Sú vaše potreby naplnené? Pokiaľ cítite, že vám niečo v práci chýba, rady vám to pomôžeme nájsť. Kariérne poradenstvo je jednou z našich služieb. Ponúkame sprevádzanie, keď ste vyhoreli, hľadáte novú pracovnú výzvu, nie ste spokojný v práci, chcete sa rozvíjať a vzdelávať alebo chcete úplne zmeniť svoje zameranie.

Opakujú sa vám tie isté veci, ktoré vám bránia v progrese? Chcete radšej zmeniť niečo u seba ako u ostatných a tým dosiahnuť svoje ciele? Potrebujete poradiť od skúseného odborníka? Môžu vám pomôcť naše služby Koučing a Mentoring.

Koučing, biznis koučing a kresťanský koučing


Koučing zahŕňa kladenie veľmi podnetných a silných otázok, ktoré klientovi pomôžu zistiť, aké myšlienky, správanie alebo činy môžu mať vplyv na jeho život a čo mu stojí v ceste.
Prostredníctvom koučingu si klienti lepšie uvedomia, čo formuje ich životy a naučia sa, ako nad týmito vecami premýšľať, ako ich spracovať, tak aby sa mohli správne rozhodovať a posunúť ďalej.
Ak sa
rozhodujete urobiť akúkoľvek  životnú zmenu, ale potrebujete, aby vás touto cestou zmeny niekto sprevádzal, ak sa vo vašom osobnom či pracovnom živote cyklicky opakujú tie isté veci, ktoré vám bránia v progrese, úspechu, zdraví, radosti, k spokojnosti, ku dosiahnutiu stanovených cieľov, zisťujete, že iných nezmeníte, ale môžete zmeniť samého seba a svoj uhol pohľadu, potom je koučing to práve pre vás.

Kresťanský koučing sa uskutočňuje z biblickej perspektívy. To znamená, že kouč môže integrovať biblické princípy, čerpať z písma alebo si počas stretnutia nechať čas na modlitbu s klientom alebo klientmi. V rámci kresťanského koučovania môžem pomáhať jednotlivcom alebo párom nájsť Božiu víziu pre ich život alebo manželstvo a prekonať prekážky, ktoré im bránia v tom, aby kráčali ďalej s Bohom. Kresťanský koučing vás vybaví nástrojmi, ktoré vám umožnia žiť spokojnejší a naplnený život vo viere.


Mentoring

Mentor je skúseným, schopným expertom v danej oblasti s jedinečným prístupom. Zameriava sa na dosahovanie cieľov v súčasnosti a do budúcnosti. Má rolu vzoru s veľkou profesionálnou skúsenosťou v oblasti, ktorú mentoruje. 
Mentoring je činnosť, ktorej proces má dlhodobý charakter. Mentor pomáha klientovi – osobe alebo organizácii učiť sa, rozvíjať, napĺňať potenciál. Mentoring má svoje dôležité miesto pri prevzatí novej role v zamestnaní či rozvoji zručností v pracovnom alebo osobnom živote. Mentor dokáže výrazne zjednodušiť adaptáciu na nové podmienky a nové prostredie, ale aj priniesť iný pohľad vzhľadom na väčšie odborné alebo životné skúsenosti. Mentorovaný klient sa môže priučiť týmto zručnostiam. Prináša rady, návody a spätnú väzbu podávať hneď. M
entor poskytuje podporu, asistenciu a vedenie, s cieľom navýšiť úspešnosť a zefektívniť profesionálny ako aj osobný život klienta. Ponúkame mentoring v oblasti biznisu, výchovy a vzdelávania, riadení ľudských zdrojoch či komunikácie.

Ako pracujeme a čo vás čaká?

Postup

Osloviť nás môžete e-mailom, telefonicky, správou cez Instagram alebo Messenger. Aby sme vám mohli odporučiť odborníčku, je pre nás dôležité vedieť, čo vás trápi, s akým problémom prichádzate. Ak to nedokážete definovať, ponúkame vám úvodné stretnutie, kde budeme hľadať tému, ktorá u vás najviac rezonuje. Pošleme vám e-mail s dôležitými informáciami a po vašom odsúhlasení našich podmienok vás do 4 pracovných dní bude kontaktovať naša odborníčka, s ktorou si dohodnete termín stretnutia. Vnímajte ako na vás konzultantka pôsobí, ako sa cítite. Pokiaľ vás niečo vyrušuje, alebo sa necítite dobre, otvorte túto tému na najbližšom stretnutí.
anastasiia-rozumna-bYJs-ykv2qs-unsplash

Podmienky naše spolupráce

Platba
Stretnutie sa uskutoční až po pripísaní dohodnutej platby na účet poskytovateľa. Úhradu môžete vykonať na číslo účtu SK4383300000002501781609 (do poznámky uveďte meno a priezvisko klienta)
Časový rámec
Dodržiavame časový rámec stretnutia (do 60 minút). V prípade párového stretnutia do 70 minút.
Presun/zrušenie termínu
Platí pre obe strany, stretnutie sa dá preložiť/zrušiť 24 hodín, vo výnimočných dôvodoch najneskôr 4 hodiny pred plánovaným stretnutím v daný deň. Obe strany musia byť o tom informované a hľadá sa náhradné stretnutie. V opačnom prípade je stretnutie brané ako realizované.
Formy konzultácie
Konzultácie prebiehajú online alebo osobne podľa individuálnej dohody s konzultantkou.

Ako prebieha prvé stretnutie so psychologičkou?

Prvé stretnutie je zoznamovacie pre obe strany. Na prvom stretnutí sa zameriavame na nadobudnutie dôvery, bezpečia, vyladenia sa podmienok a očakávaní oboch strán. Po niekoľkých sedeniach (je to individuálne) sa môžeme dostať do väčšej hĺbky a otvárajú sa náročnejšie témy. 
Čo zvykne byť témou prvého stretnutia?
Vaše aktuálne ťažkosti, problém, zákazka, s čím na stretnutie prichádzate, očakávania od terapie (čo by ste terapiou chceli dosiahnuť, získať), vaše predošlé skúsenosti s terapeutickou prácou (návštevou psychológa, psychiatra) a prácou na sebe (iné rozvíjajúce prístupy ako coaching atď.).
Oboznamujeme vás so získaným vzdelaním, postupmi ako pracujeme. Určíme si cieľ našich sedení a zostavíme si kontrakt (vzájomnú dohodu). Cieľ sedení sa môže meniť podľa potreby a času.
Vylaďujeme si technické záležitosti ako počet sedení, frekvenciu, spôsob dohadovania si stretnutí a platby.

Pri poradenstve dodržujeme tieto základné pravidlá (môžete si ich upravovať podľa potreby):
Vzťah
Terapeutický vzťah je obmedzený na terapeutickú miestnosť/online stretnutie. Mimo sedení nedochádza k stretávaniu sa. Vzťah ostáva čisto pracovný, neutrálny, nenapĺňa priateľskú, partnerskú či sexuálnu podobu.
Otvorenosť, úprimnosť a zdieľanie
Klient je informovaný o tom, že sa prechodne môže jeho stav zhoršiť, čo úzko súvisí s otváraním emočne náročných tém a potreby na ich spracovanie. Klient by mal zároveň buď priamo na sedení alebo medzi sedeniami komunikovať zhoršenie stavu, momentálne prežívanie, aktuálne prežívanie, aby tomu mohla psychologička lepšie porozumieť a zvoliť vhodný postup. V prípade samovražedných myšlienok je to o to silnejšie. 
Pravidlo stop
V prípade ak klient počas stretnutia pociťuje zahltenie má možnosť využiť pravidlo stop na prerušenie, zastavanie. Spolu so psychologičkou následne spracovávajú čo k tomu vedie a ako by to mohlo byť pre terapeutický proces užitočné. 
Zapisovanie
Psychologička má možnosť využiť zapisovanie si poznámok počas stretnutia, so súhlasom klienta, poznámky slúžia na lepšie zachovanie kontinuity stretnutí. 
Nahrávanie
V prípade potreby má psychologička možnosť urobiť audio-vizuálny záznam zo stretnutia, robí sa tak len po dohode s klientom a vyslovene na vzdelávacie účely v rámci supervízie/intervízie či vzdelávania psychologičky. 
 v daný deň .
Pravidlo ukončovacieho stretnutia
V prípade, ak sa klient rozhodne ukončiť/prerušiť sedenia, tak je potrebné to psychologičke oznámiť (písomne alebo ústne),  ideálne zachovať jedno ukončovacie stretnutie, kde sa témy môžu uzavrieť.
Bezpečie
Terapeutické sedenia je bezpečným, dôverným priestorom, ktorý slúži na zdieľanie prežívania, potrieb a myšlienok klienta, bez obáv z odsúdenia, kritiky či skompromitovania zdieľaných informácii. Terapeutické sedenie neslúži na zdieľanie informácii o terapeutovi okrem tých pracovných a súvisiacich priamo  s procesom. 
Mlčanlivosť

Psychologička je viazaná dohodou o mlčanlivosti. Výnimkou z dohody je podozrenie na páchanie trestnej činnosti, ublíženia na zdraví či zhoršenie stavu klienta, ktorý by mohol viesť k ublíženiu seba alebo okolia. V takýchto prípadoch má psychologička oznamovaciu povinnosť. Pri etických dilemách a potrebe presunutia klienta ku kolegovi, sa tak robí s dôrazom na citlivosť a oboznámenie o dôvodoch terapeuta, ktoré k tomu vedú. Opäť je možnosť využiť ukončovacie stretnutie. 

F.A.Q.

Často kladené otázky

Čo konkrétne vás trápi, sužuje? Ak cítite, že ste na rázcestí, hľadáte odpoveď na to kým/čím chcete byť, vyskúšajte Mapu zmeny. Problémy v práci, pocit nenaplnenia riešime v Kariérnom poradenstve. Rozvojové poradenstvo je vhodné pre tých, ktorí sa chcú naštartovať na riešenie alebo  potrebujú sprevádzanie či radu od nezainteresovaného odborníka. Je veľmi vhodné ako súčasť psychohygieny. Konzultácie so psychologičkou sú určené pre všetkých, ktorým záleží na svojom psychickom zdraví. Stretnutia so psychologičkou môžu byť preventívne, vrámci starostlivosti o psychické zdravie jednotlivca alebo môžeme riešiť spolu nejaký konkrétny problém, pôjdeme do hĺbky, budeme hľadať cesty, odpovede. Pomôžeme vám cítiť sa lepšie.

Nie. Zdravotné poisťovne hradia len služby klinických psychológov a psychiatrov. 

Naše služby si teda v plnej výške hradí klient sám. 

Online stretnutie je tu pre všetkých vás, ktorí žijete v zahraničí alebo sa nachádzate mimo Bratislavy. Tiež pre tých, ktorí žijú v Bratislave, no sú časovo obmedzení (napr. mamičky s deťmi). Online stretnutie je tu pre každého, kto takéto stretnutie preferuje. Je možné ich absolvovať prostredníctvom SKYPu, ZOOMu či MESSENGERu. Výber je na vás. Termín si dohodneme vždy po pripísaní platby na účet. Číslo účtu aj s inštrukciami posielame mailom. Rady vám pomôžeme. 💛 

Rozličné služby majú rôznu cenu. Cena sa môže líšiť závislosti od toho či je stretnutie online alebo osobné. Napríklad online služba Konzultácia so psychologičkou či Rozvojové poradenstvo je 40 eur/60 min. Cenu určuje aj obsah a frekvencia stretnutí. Pre viac informácií nás kontaktujte priamo.

Konzultácie môžete navštevovať aj vrámci psychohygieny, preventívne, pre vaše psychické zdravie. Nie je nutné sa cítiť zle ani smutne. Odborníka môžete osloviť aj v prípade, že smútok, beznádej, nepríjemné pocity, vám znemožnujú bežný život. Určite neváhajte osloviť nášho psychológa keď sa cítite menej šťastní ako bežne, cítite sa zaseknutí, neviete nájsť cestu von s nejakej situácie, zažili ste traumu, stratu, prežívate emocionálnu bolesť.

Nerobíme prípravu na psychotesty. Tiež nepredpisujeme lieky, nakoľko nie sme psychiatričky, vieme vám však na základe stretnutia (Konzultácia so psychologičkou) odporučiť psychiatra vhodného pre vás. Nie sme ani klinické psychologičky to znamená, že naše služby nie sú hradené cez zdravotné poisťovne

Psychológ je:
• vysokoškolsky vzdelaný odborník v odbore psychológia na filozofickej fakulte, získal titul Mgr. alebo PhDr., PhD.,
• má svoju špecializáciu v klinickej, pracovnej, školskej, organizačnej alebo poradenskej psychológií,
• pracuje súkromne v ambulancii alebo v poradni (za plnú úhradu klienta), poradenských centrách, v treťom sektore (neziskové organizácie, občianske združenia) alebo iných súkromných organizáciách,
• nie je oprávnený predpisovať lieky
• lieči dušu pomocou dôverného poradenského/terapeutického rozhovoru,
• pomáha nadobúdať náhľad, porozumenie, prijatie
• spolu s klientom hľadá riešenia či prekonáva životne náročné obdobia.

Psychiater je:
• absolvent 6-ročného vysokoškolského štúdia na lekárskej fakulte so špecializáciou na psychiatriu a má titul MUDr.,
• odborný lekár, ktorý po 5-ročnej praxi lekára absolvoval atestáciu zo psychiatrie, • zaoberá sa psychickými poruchami a to predovšetkým z biologického hľadiska
• je odborníkom na ľudský mozog a biochemické procesy v ňom prebiehajúce,
• na základe analýzy predpisuje lieky na duševné problémy a nadobudnutie psychickej rovnováhy, ktoré dokážu na základe vedeckých poznatkov minimalizovať alebo úplne zamedziť väčšine symptómov základných duševných porúch,
• pri diagnostike okrem rozhovoru s pacientom používa aj medicínsku diagnostiku (napr. EEG, vyšetrenie krvi),
• primárne rieši následky/príznaky vzhľadom k zdravotnému stavu,
• pracuje v nemocniciach alebo v súkromných pracoviskách a výkony sú sú hradené cez zdravotné poisťovne.