Psychologické poradenstvo

Negatívna emócia či trápenie vám znemožňujú bežný život? Cítite, že potrebujete ísť hlbšie do svojho vnútra? Odporúčame Psychologické poradenstvo.

Psychologické poradenstvo

Liečiť dušu je rovnako dôležité ako starať sa o svoje telo. Odkladanie problémov ich prehlbuje a stupňuje naše vnútorné napätie. Samotné pomenovanie problému, je prvým krokom k jeho vyriešeniu.
S ostatným vám rady pomôžeme. 

Na prvom stretnutí vás psychologička oboznámi so svojimi postupmi, preberiete si vaše aktuálne ťažkosti. Bude sa pýtať na pozadie problémov s rešpektom k vašim hraniciam. Ak si budete vyhovovať, dohodnete si ciele vašich ďalších stretnutí. Počet stretnutí je individuálny, dohodnete si ho v závislosti od hĺbky a typu problémov. Témy sedení určujete vy. Úlohou psychologičky je počúvať, pochopiť, ponúknuť pomoc, vytvoriť vzťah, v ktorom budete spolu hľadať riešenia.

 

 

Môžete sa spolu venovať napríklad: 
– hľadaniu zmyslu života a vnútorných zdrojov (aktuálna životná kríza, zaseknutia sa v niektorej z primárnych oblastí: práca, vzťahy, zdravie).
– osobnostným problémom (pocity menejcennosti, znížené sebavedomie, neurotické zmýšľanie, obsedantné a kompulzívne správanie).
– pracovným problémom (vyhorenie, návrat do práce po materskej dovolenke, znovuobjavenie svojich kompetencií, sebarealizácia).
– vzťahovým problémom (začarovaný kruh pri hľadaní a udržaní partnera).
– zdraviu (poruchy príjmu potravy, poruchy spánku, psychosomatika). 
Pre terapiu sa však môžete rozhodnúť aj z preventívnych dôvodov, z potreby sebapoznania, zlepšenia duševného zdravia.

V prípade záujmu je možné aj skupinové stretnutie. Podmienkou je minimálne 6 účastníkov pre zachovanie skupinovej dynamiky. Téma je vopred daná, ale samozrejme sa počas stretnutia môže otvoriť niečo iné, úzko s ňou súvisiace. Skupinové stretnutia sú otvorené, takže v nich môžu byť vždy iní účastníci. Pri skupinovej forme využívame prvky arteterapie, imaginácie, relaxácie.

Ako pracujeme a čo vás čaká?

Osloviť nás môžete e-mailom,  vyplnením formuláru, telefonicky, správou cez Instagram alebo Messenger.
Aby sme vám mohli odporučiť odborníčku, je pre nás dôležité vedieť, čo vás trápi, s akým problémom prichádzate.
Ak to nedokážete definovať, ponúkame vám úvodné stretnutie, kde budeme hľadať tému, ktorá u vás najviac rezonuje.
Pošleme vám e-mail s dôležitými informáciami a po vašom odsúhlasení našich podmienok vás do 4 pracovných dní bude kontaktovať naša odborníčka, s ktorou si dohodnete termín stretnutia.

Vnímajte ako na vás konzultantka pôsobí, ako sa cítite.
Pokiaľ vás niečo vyrušuje alebo sa necítite dobre, otvorte túto tému na najbližšom stretnutí.