čas

clock, time management, time-3222267.jpg

Odložím to na neskôr…

… v súčasnosti často používané pod slovom PROKRASTINUJEM.Prokrastinácia v  preklade znamená odkladanie činnosti na neskôr. Ide o obranný mechanizmus, ktorý sa prejavuje v neustálom až iracionálnom zdržaní vykonania dôležitej činnosti. Je sprevádzaná výčitkami typu: “Zase som to nespravil!”Príkladom je posúvanie vypracovania úlohy do školy, dôležitého telefonátu alebo jednoduchého upratania v byte. Prokrastinátori si na nejakej úrovni […]

Odložím to na neskôr… Read More »

heart, love, blue heart-3905176.jpg

Podporujeme a pomáhame druhým. Čo pri tom prežívame?

Pomoc druhým patrí medzi najvyššie potreby, ktoré určujú zmysel života a vedú k intenzívnemu psychickému uspokojeniu. Podľa hierarchie potrieb A. Maslowa je sebatranscedencia, teda potreba pomáhať druhým sebarealizovať sa, na najvyššom mieste. Každý človek má svoj individuálny zmysel života, ktorý je jedinečne uspôsobený. Súčasťou nášho smerovania k jeho naplneniu je odhaliť tento zmysel a usilovať sa oň. Tým môžeme

Podporujeme a pomáhame druhým. Čo pri tom prežívame? Read More »