heart, love, blue heart-3905176.jpg

Podporujeme a pomáhame druhým. Čo pri tom prežívame?

Pomoc druhým patrí medzi najvyššie potreby, ktoré určujú zmysel života a vedú k intenzívnemu psychickému uspokojeniu. Podľa hierarchie potrieb A. Maslowa je sebatranscedencia, teda potreba pomáhať druhým sebarealizovať sa, na najvyššom mieste.
Každý človek má svoj individuálny zmysel života, ktorý je jedinečne uspôsobený. Súčasťou nášho smerovania k jeho naplneniu je odhaliť tento zmysel a usilovať sa oň.
Tým môžeme dosiahnuť vysoko rozvinutý stav vedomia a maximálne realizovať svoj potenciál.

Podporou a pomocou druhým realizovať si napĺňame tie najvyššie ľudské hodnoty. Prežívame pocity šťastia, radosti, vďačnosti, naplnenia, hrdosti, užitočnosti, a mnoho ďalších, posilňuje nás to na našej ceste ísť ďalej.

V tomto vianočnom čase, keď rozmýšľame ako potešiť našich blízkych, podporme a pomáhajme. Napríklad aj kúpou darčekov. Vyberme si z malých slovenských podnikateľov, ktorí si častokrát zo svojej záľuby si vytvorili zamestnanie a to ich živí.  Do svojich výrobkov a služieb dávajú lásku, vdýchnu im jedinečnú dušu svojou prácou, prístupom, nadšením. Chcú nám priniesť potešenie a zároveň úžitok.

Koho podporíte tento rok vy?

Mgr. Simona Korčeková

poradenská psychologička

Som poradenská psychologička a s Dušami spolupracujem ako pisateľka článkov, ktorými vám chceme priblížiť psychológiu v praxi. Zameriavam sa na pomoc pri riešení osobných kríz, traumách, ťažkých životných situáciách, strachu či závislostiach. Zároveň ma zaujímajú témy vzťahu k sebe, určovanie si vlastných hraníc, riešenie stresujúcich situácii, pocity nedostatočnosti či neschopnosti.
Verím, že aj takýmto spôsobom prispievam k tomu, aby starostlivosť duševné bola samozrejmosťou a nie hanbou.