snowflake, ornaments, christmas tree-1823942.jpg

Vianočné zvyky

Vianočné zvyky a tradície sú rozličné v rôznych štátoch aj v rôznych regiónoch jedného štátu. Hoci bývame v rovnakom regióne, môžeme mať iné jedlá na vianočnom stole, môžeme mať iné tradície počas večere a podobne.
A práve to je na Vianociach také čarovné – pestrosť, že každý človek ich môže prežívať úplne inak a podľa vlastných zvykov a tradícií.
Väčšinu zvykov si nesieme z vlastnej rodiny a potom sa môže stať to, že s partnerom sa dohodneme na našich spoločných tradíciách. 

Prečo sú vianočné zvyky pre ľudí zaujímavé a podstatné?
Zvyk a tradícia je niečo, čo sa ľuďom v istom období opakuje a čo je stále, rovnaké a predvídateľné. V našom živote sa veľa vecí strieda, hovoríme o rýchlom životnom tempe a štýle, preto mať nejakú istotu a niečo pevné, rovnaké  nám môže dávať pocit istoty  a bezpečia.
Okrem toho to v človeku môže vyvolávať radosť, nakoľko sa s tradíciami často spájajú pocity z detstva na pekné Vianoce a na jedinečnosť tohto obdobia.

Sú však ľudia, ktorí môžu mať z tohto obdobia stres, nakoľko nemali pekné Vianoce z detstva, prípadne im niekto dôležitý zomrel počas Vianoc. Pre nich je veľmi dôležité nesiliť sa do radosti, veselosti a prežiť im toto obdobie relatívne v pokoji, tak aby veľmi netrpeli.
Zvyky a tradície medzi ľuďmi, ktorí ich majú rozličné, vedia obohatiť toho druhého nakoľko sa dozvie niečo nezvyčajné, zaujímavé prípadne sa môže rozhodnúť niečo z toho zaradiť do svojich tradícií. 

Rady a tipy na toto obdobie:

  • Je zaujímavé preskúmať ako to máte s vašimi zvykmi a tradíciami – vyskúšajte zistiť vaše pocity a emócie s nimi spojené. Sú prevažne pozitívne alebo negatívne? Čo je za tým keď sú negatívne? Kto vám ich vytvoril? Potrebujete v tom celom niečo zmeniť?
  • Počas Vianoc psychicky vypnite a užite si pre vás najdôležitejšie hodnoty. Ak nemôžete byť so všetkými blízkymi, skúste s nimi nadviazať aspoň telefonický kontakt. Svoje zvyky skúste realizovať s človekom s ktorým reálne cez sviatky môžete byť.
  • Ak nestíhate alebo neplánujete kupovať darčeky, je to v poriadku. Zamerajte sa prevažne na to, o čom skutočnom pre vás sviatky sú.
  • Spravte si radosť aj malými vecami, ktoré vo vás vyvolajú pocit istoty a bezpečia: vianočná sviečka, večer pri dobrom filme, vianočné jedlo, veselá vianočná pesnička a podobne. 
  • Nezabudnite, že ak nemôžete s niekým byť naživo, skúste nájsť ako inak by ste s nimi mohli byť v kontakte – zatelefonujte si, napíšte si.
  • Aj keď sú tradície dôležité pre pocit istoty, netreba brať ako tragédiu, ak jednu z nich nemôžeme tento rok udržať.

    Tradície a sviatky majú slúžiť nám a nie my im

Mgr. Simona Korčeková

poradenská psychologička

Som poradenská psychologička a s Dušami spolupracujem ako pisateľka článkov, ktorými vám chceme priblížiť psychológiu v praxi. Zameriavam sa na pomoc pri riešení osobných kríz, traumách, ťažkých životných situáciách, strachu či závislostiach. Zároveň ma zaujímajú témy vzťahu k sebe, určovanie si vlastných hraníc, riešenie stresujúcich situácii, pocity nedostatočnosti či neschopnosti.
Verím, že aj takýmto spôsobom prispievam k tomu, aby starostlivosť duševné bola samozrejmosťou a nie hanbou.