Môže vďačnosť zlepšiť náš život?

Aký efekt má na nás vďačnosť? Aké pocity nám prináša? Má efekt na naše zdravie?

Vďačnosť prináša pocity naplnenia, zmysluplnosti a pomáha formovať hodnoty v živote. Vďačnosti venoval výraznú pozornosť humanistický psychológ Abraham H. Maslow. Vďačnosť uvádza ako jeden z hlavných znakov zrelej, sebaaktualizovanej, sebarealizovanej osobnosti. Charakterizuje ju ako „prejav kladného vyhodnocovania a vrátenia si darov života, ako je úžas, radosť, až extáza, a to aj v situáciách, kde sa druhým ľuďom môžu zdať tieto prejavy prehnané“. Podľa Maslowa takáto skúsenosť umožňuje prežívať radosť, prijímať inšpiráciu a silu z bežných životných udalostí. Neskôr zdôrazňoval vďačnosť ako podstatný moment pre emocionálne zdravie človeka a tvrdil, že zlepšuje život (Křivohlavý, in Baštecká, 2009). 💛

,,Vďačnosť je prejav kladného vyhodnocovania a vrátenia si darov života, ako je úžas, radosť, až extáza.”

Abraham H. Maslow


Ďakujem za svoju rodinu.
Ďakujem za život, ktorý žijem.
Ďakujem za to, kde bývam.
Ďakujem za ľudí, ktorých mám okolo seba.
Ďakujem za všetky okolnosti, ktoré mi to umožnili.
Ďakujem za lásku a priateľstvá, ktoré dostávam a môžem dávať.
Ďakujem za to, čo mám a prejavujem úctu k tomu, čo je okolo mňa.

worshipping god, happy, grateful

Za čo ste dnes vďační vy? Vďačnosť je niekedy ten najväčší poklad, ktorý sa dá objaviť v úplnom bahne.
Buďme vďační a zlepšíme si život. 💕

S láskou Slávka

PaedDr. Slavomíra Černáková

autorka projektu Duše naše a poradkyňa

Najradšej počúvam, otváram možnosti, spájam a pomáham zorientovať sa., povzbudzujem v hľadaní vlastnej cesty. Učím, sprevádzam, motivujem, som poradkyňou. Budem rada ak do mňa vložíte dôveru a vyberiete si jednu zo služieb, ktoré ponúkam