afirmacie

Používaním afirmácií k želaným výsledkom?

Používanie afirmácií je úžasná metóda, ktorou môžete ovplyvniť vaše ciele k želaným výsledkom. Sú to tvrdenia, ktoré opisujú vami želaný stav tak, ako keby už reálne existoval.

Používaním afirmácií k želaným výsledkom? Read More »