clock, time management, time-3222267.jpg

Odložím to na neskôr…

… v súčasnosti často používané pod slovom PROKRASTINUJEM.Prokrastinácia v  preklade znamená odkladanie činnosti na neskôr. Ide o obranný mechanizmus, ktorý sa prejavuje v neustálom až iracionálnom zdržaní vykonania dôležitej činnosti. Je sprevádzaná výčitkami typu: “Zase som to nespravil!”Príkladom je posúvanie vypracovania úlohy do školy, dôležitého telefonátu alebo jednoduchého upratania v byte. Prokrastinátori si na nejakej úrovni […]

Odložím to na neskôr… Read More »