Prečo my?

Sme odborníčky s dlhoročnými skúsenostami, našim cieľom je pomôcť vám cítiť sa lepšie. Na nás sa môžete v otázkach duše vždy obrátiť. Sme tu pre vás keď potrebujete poradiť, keď sa potrebujete vyrozprávať, keď túžite vyriešiť vaše menšie trápenia, či vaše dlhodobejšie problémy.

PaedDr. Slavomíra Černáková, spoluzakladateľka autorka projektu Duše naše a poradkyňa

Najradšej počúvam, otváram možnosti, spájam a pomáham zorientovať sa, povzbudzujem v hľadaní vlastnej cesty. Učím, sprevádzam, motivujem, som poradkyňou – pre dospelých aj pre deti. Spoločne budeme  hľadať riešenia a zároveň vás budem povzbudzovať v tom, aby ste vytrvali.

Prvý krok je vždy najťažší a aby ste sa naň odhodlali, môžem stáť pri vás alebo vás naň pripraviť. Práve toto všetko ma aj viedlo k vytvoreniu techniky Mapa zmeny – komplexnej pomôcky pre tých, ktorí na cestu zmeny majú chuť a vôľu vstúpiť. 

Trinásť rokov som pôsobila v oblasti ľudských zdrojov, kde som sa venovala vzdelávaniu, rozvoju, spokojnosti ľudí v práci, rozvoju ich potenciálu a talentu.  Životná cesta ma doviedla späť k práci, na ktorú som sa počas vysokoškolského štúdia pripravovala – a tak som aktuálne učiteľkou. Kvalifikáciu v odbore Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ som si neskôr rozšírila aj o učiteľstvo psychológie.
V poradenstve využívam techniky motivačných rozhovorov, prvky arteterapie, muzikoterapie či ergoterapie. Budem rada, keď si na vašu cestu vyberiete mňa a dovolíte mi pomôcť vám.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

mapa zmeny

Cítite, že sa potrebujete pohnúť ďalej? Máte sen, ktorý si chcete splniť, ale stále vás niečo brzdí, aby ste začali? Chcete sa naštartovať na zmenu? Vyskúšajte službu Mapa zmeny so mnou. Počas dvoch hodín budeme písať, kresliť, tvoriť vašu osobnú mapu, ktorá vám pomôže zorientovať sa a vykročiť na vlastnú želanú cestu.

poradenstvo pre rodičov

Máte doma dospievajúce dieťa a zrazu ste zistili, že mu nerozumiete? Žijete s deťmi vášho nového partnera a neviete si k sebe nájsť cestu? Hľadáte odpovede na otázku "Kde som vo výchove urobil/a chybu?" a stále neviete nájsť odpoveď? Potrebujete sa porozprávať o výchove vášho dieťaťa? Spoločne budeme hľadať odpovede a riešenia.

rozvojové poradenstvo

Potrebujete si ujasniť, kde sa v živote nachádzate? Nemáte motiváciu? Máte otázky, na ktoré dlhodobo hľadáte odpoveď? Chýba vám odvaha urobiť prvý krok k dosiahnutiu vášho sna alebo túžby? Ťažko sa vám komunikuje s okolím? Nedokážete povedať NIE a uprednostniť seba? Práve pre vás je vhodná služba rozvojové poradenstvo.

Navštívte aj náš Blog

Mgr. Jana Bevilaqua, spoluzakladateľka a odborná garantka projektu Duše naše, poradenská psychologička

Psychológiu som si vybrala, lebo som tušila, že chcem pomáhať, liečiť dušu a presvetľovať ju svojím pôsobením. 🌻 

Mám vyštudovanú jednoodborovú psychológiu, bohaté skúsenosti s prácou s klientmi vo veku od 3 do 60 rokov s rôznymi diagnózami a oslabeniami. 

Poradenstvo poskytujem v individuálnom alebo skupinovom vedení klientov. Využívam diagnostiku a arteterapiu. Som absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Integratívnej psychoterapii realizovanej v Českej republike, ktorej garantom je Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl CSc. Priebežne prispievam psychologickým vstupom v rozhovoroch pre Občianske združenie Náručie. Pracujem ako koordinátor-psychológ dobrovoľníkov v Bratislave. 

Ak sa rozhodnete ísť do hĺbky a vyberiete si konzultáciu so psychologičkou, budem veľmi rada, ak vložíte do mňa vašu dôveru.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

psychologické poradenstvo

Hľadáte zmysel života a vnútorných zdrojov? Ste zaseknutí, prežívate životnú krízu v niektorej z oblasti práca, vzťahy, zdravie? Prepadajú vás pocity menejcennosti, trápi vás znížené sebavedomie, neurotické zmýšľanie, obsedantné a kompulzívne správanie? Ste v začarovanom kruhu pri hľadaní a udržaní partnera? Trpíte poruchami príjmu potravy či poruchami spánku? Rada vás na ceste pri riešení budem sprevádzať.

skupinové stretnutie

Skupinové stretnutie je podmienené minimálne 6 účastníkmi. Iba tak sa totiž môže zachovať skupinová dynamika. Skupinové stretnutia vám ušijeme na mieru podľa témy, ktorú si vyberiete. Pri skupinovej forme využívam prvky arteterapie, imaginácie, relaxácie, nácvikov.

online poradňa

Ak máte otázku, podnet alebo sa len chcete podeliť, pozývam vás do našej pravidelnej online poradne. Každý pondelok sa môžete spýtať na to, čo vás trápi, s čím si neviete poradiť. Spolu s mojimi kolegyňami vás rada privítam na našom instagramovom profile @duse_nase.

Mgr. Dominika Neprašová, poradenská psychologička

Som absolventkou odboru Psychológia na Filozofickej fakulte UK. Pracujem v oblasti pracovnej psychológie, takže sa zameriavam prevažne na témy kariérneho poradenstva a recruitmentu.
Zároveň sú mi blízke témy duševného zdravia, ktorým sa náš IG profil venuje. Zvládanie emócií ako je strach, úzkosť či stres. Rada hľadám a prinášam tipy na to, ako o svoje duševné zdravie starať komplexne. Viem vás sprevádzať v období, kedy chcete zmenu v zamestnaní, pripraviť vás na pracovný pohovor. Pokiaľ sa chcete lepšie spoznať, prísť na to, čo vás baví a napĺňa alebo sa naučiť zvládať náročné situácie v komunikácii – som tu pre vás.
Momentálne sa pripravujem vo výcviku Individuálna psychológia, teda psychológia zameraná na jednotlivca a jeho vnímanie v širšom holistickom kontexte.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

psychologické poradenstvo

Potrebujete sa venovať rozvoju a budovaniu vašich vzťahov? Chcete lepšie spoznať samého seba? Hľadáte možnosti psychohygieny a neviete, kde máte začať? Máte ťažkosti s organizovaním si svojho času? Potrebujete sa pripraviť na pracovný pohovor či urobiť zmenu vo svojej kariére? Rada vás na ceste pri riešení budem sprevádzať.

online poradňa

Ak máte otázku, podnet alebo sa len chcete podeliť, pozývam vás do našej pravidelnej online poradne. Každý pondelok sa môžete spýtať na to, čo vás trápi, s čím si neviete poradiť. Spolu s mojimi kolegyňami vás rada privítam na našom instagramovom profile @duse_nase.

Mgr. Kamila Klusová, poradenská psychologička

Mojím cieľom je sprevádzať klientov k hlbšiemu sebapoznaniu, uvedomovaniu si vlastných životných cieľov, účelov správania, k porozumeniu stratégiám, ktoré v živote používa a prečo to občas nefunguje podľa predstáv.

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Následne som absolvovala 3-ročný psychologický výcvik v individuálnej psychológii pod vedením PhDr. Daniely Čechovej, PhD. Okrem iného som pracovala na strednej škole, kde som učila sociálno-psychologický výcvik a aktuálne pracujem aj v CENADE, kde robím deťom diagnostiku intelektového nadania a školskej zrelosti.

Pokúsime sa prísť spolu k pochopeniu, odkiaľ to všetko pramení a čo sa s tým dá robiť. Rada vám budem oporou a povzbudzovať vás pri hľadaní a skúšaní nových, konštruktívnejších spôsobov riešení a správania.
Verím, že každý človek dokáže dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svojom vlastnom živote.
Okrem individuálnej terapie ponúkam aj možnosť poradenstva v oblasti výchovy, kde sa pozrieme, aký účel má problémové správanie dieťaťa a ako ľahko našim správaním dieťaťu tento cieľ plníme. Pozrieme sa na rodičovské presvedčenia, ktoré k tomu vedú a prečo sa z toho často stáva začarovaný kruh.
Toto sú moje tri obľúbené citáty od Alfreda Adlera, zakladateľa individuálnej psychológie. Verím, že inšpirujú a povzbudia aj vás:
„Normálni sú iba tí ľudia, ktorých veľmi nepoznáte.“
„Nasleduj svoje srdce, ale nezabudni si so sebou zobrať aj svoj mozog.“
„Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich.“

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

psychologické poradenstvo

Potrebujete sa venovať rozvoju a budovaniu vašich vzťahov? Chcete lepšie spoznať samého seba? Hľadáte možnosti psychohygieny a neviete, kde máte začať? Máte ťažkosti s organizovaním si svojho času? Potrebujete sa pripraviť na pracovný pohovor či urobiť zmenu vo svojej kariére? Rada vás na ceste pri riešení budem sprevádzať.

online poradňa

Ak máte otázku, podnet alebo sa len chcete podeliť, pozývam vás do našej pravidelnej online poradne. Každý pondelok sa môžete spýtať na to, čo vás trápi, s čím si neviete poradiť. Spolu s mojimi kolegyňami vás rada privítam na našom instagramovom profile @duse_nase.

Mgr. Barbora Kočnerová, poradenská psychologička, koučka

Som vyštudovaná psychologička, certifikovaná koučka a aktuálne frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v terapii zameranej na riešenie.

Už niekoľko rokov pôsobím v oblasti ľudských zdrojov a tiež som donedávna pracovala ako psychológ na krízovej linke. To, že raz budem študovať psychológiu som si vybrala už na základnej škole, pretože som chcela pomáhať ľudom, ktorí sa ocitli v náročnej situácií a nevedia ako ďalej. Chcela som vedieť pomôcť, nie len kamarátsky ale aj odborne.

Som presvedčená, že terapeutický vzťah je najdôležitejší nástroj na ceste k zmene. Rada budem s vami aj na vašej ceste k vytúženému cieľu. Pomôžem vám využiť vaše vlastné zdroje a dosiahnuť v živote to, čo si želáte. Som tu pre vás pri rôznych osobných problémoch, ako podpora v náročných životných situáciách či pri partnerských problémoch. Poskytnem vám pomoc pri spracovávaní nadmerného stresu, tiež v oblasti sebarozvoja a kariérneho poradenstva.

Za najväčšie privilégium tejto práce považujem, že ma moji klienti nechajú nahliadnuť do svojho života a môžem tam byť pre nich, keď sami nevedia ako ďalej. Ďakujem za dôveru.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

psychologické poradenstvo

Hlbšie sebapoznanie, uvedomovanie si vlastných životných cieľov, účelov správania, porozumenie stratégiám, ktoré v živote používate. Stále vám to akosi nefunguje? Chcete prísť k pochopeniu, odkiaľ to všetko pramení a čo sa s tým dá robiť? Rada vám budem oporou a povzbudzovať vás pri hľadaní a skúšaní nových, konštruktívnejších spôsobov riešení a správania.

koučing

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Andra_Rovnakova

Andrea Rovňáková, MBA, životná a biznis koučka, mentorka

Vyštudovala som biznis manažment na VUT v Brne. Mám viac ako dvadsaťročnú prax v manažérskej a podnikateľskej oblasti. Celý život pracujem s ľuďmi, preto som si dopĺňala vzdelanie o znalosti zo psychológie a koučingu. V myšlienke stať sa profesionálnou koučkou a naplno sa venovať tejto oblasti ma utvrdilo štúdium na Business Coaching College.

Som úprimný, otvorený, priateľský človek s hlboko zakorenenými morálnymi hodnotami a zásadami.
V koučingu vás rada privítam, ak potrebujete sprevádzať náročným obdobím v práci alebo v osobnom živote.  Ak už máte dosť rád,  ktoré nepomáhajú, chcete nájsť vlastné odpovede či  vlastné úspešné riešenia rada vás budem na vašej ceste sprevádzať.

Forma stretnutí: osobne v Bratislave alebo online

životný a biznis koučing

Hľadáte človeka, ktorý vám bude nablízku? Bude vás aktívne počúvať, hľadať s vami cestu k riešeniu problému? Dodám vám odvahu a sebadôveru pustiť sa do nových vecí, cieľov alebo výziev.

mentoring

So svojimi dlhoročnými skúsenosťami z oblasti biznisu sa chcem s vami podeliť a ponúkam vám priestor na rozhovor o vašich cieľoch, postupoch riešenia, úvahách, myšlienkach. Rada vám poskytnem svoje myšlienky, pohľad, vedomosti či rady na konkrétne problémy, s ktorými zápasíte.

kresťanský koučing

Koučing sa uskutočňuje z biblickej perspektívy. To znamená, že kouč môže integrovať biblické princípy, čerpať z písma alebo si počas stretnutia nechať čas na modlitbu. Kresťanský koučing vás vybaví nástrojmi, ktoré vám umožnia žiť spokojnejší a naplnený život vo viere.

Vždy je ten správny čas začať liečiť svoju dušu

Naši spokojní zákazníci sú toho dôkazom. Zaujíma vás čo o nás povedali? Prečítajte si recenzie.